Ayuntamiento de Calvià

Pàgina en construcció, disculpin les molèsties.

Propostes ciutadanes

Les propostes ciutadanes. Definició

S'entén per proposta ciutadana la iniciativa orientada a proposar i canalitzar idees i punts de vista de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb la realitat municipal. S'han de referir a identificació de necessitats, descripció i anàlisi de situacions, i també a propostes de solució d'aquestes.

Qui té dret a formular propostes ciutadanes?

Totes les persones censades en el municipi tenen dret a dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer propostes o suggeriments relacionats amb matèria de competència municipal i d'interès particular i social.

La proposta ciutadana s'ha de dur a terme, amb caràcter general, per escrit a través del Registre municipal. Si és una entitat o organització formal la que la presenta, n'han de ser els responsables, en nom d'aquesta, els qui formalitzin aquest dret.

A l'escrit de presentació s'ha d'adjuntar el contingut de la proposta, que s'ha de fonamentar i descriure detalladament, perquè pugui ser identificada i valorada amb precisió pels òrgans municipals competents.

L'Ajuntament de Calvià posa a la disposició del veïns del municipi altres instruments per recollir propostes ciutadanes a través del correu electrònic participa@calvia.com, i a través del portal de participació www.participacalvia.es, o qualsevol altre habilitat a aquest efecte.

L'autoritat municipal competent haurà d'analitzar el contingut de la proposta, amb el suport dels òrgans o mitjans que pertoquin, i informar la part proponent sobre el curs que es donarà a la seva sol·licitud, en el termini de 30 dies.