Ayuntamiento de Calvià

Pàgina en construcció, disculpin les molèsties.

Política de privadesa

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

 1. La navegació per la informacion disponible al Portal de Participa Calvià és anònima.
 2. Per utilitzar els serveis continguts al Portal de Participa Calvià l'usuari haurà de donar-se d'alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segun la informacion especifica que consta en cada tipus d'alta.
 3. Les dades aportades seran incorporats i tractats per l'Ajuntament d'acord amb la descripció del fitxer següent:
  • Nom del fitxer/tractament: PROCESOS PARTICIPATIVOS
  • Finalitat del fitxer/tractament: Gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que participen en els mateixos i recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació ciutadana
  • Òrgan responsable: ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT
 4. L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant l'òrgan responsable indicat tot la qual cosa s'informa en el compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reglament Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD),relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 5. Com a principi general, aquest lloc web no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan hagi estat autoritzada per l'usuari, o la informacion sigui requerida per l'autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o se de algun dels supòsits regulats en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 6. Marc normatiu: 
  1. Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  2. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
  3. Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades que resulti d'aplicació.