Ayuntamiento de Calvià

Ajuda sobre les propostes

Fes una proposta ciutadana. Si obté els suports suficients i passa a votació, pots aconseguir que tots els habitants decideixin com volen que sigui el municipi.