Ayuntamiento de Calvià

Pàgina en construcció, disculpin les molèsties.

Voluntariat

Si vols formar part del grup de voluntariat que es desenvolupa en el municipi, tens diverses opcions de realitzar tasques de voluntariat mitjançant les àrees municipals:

Joventut

El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Calvià pretén augmentar la implicació de la població jove, amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, en els processos en què poden ser destinataris, i afavorir així l'empoderament juvenil. També vol estimular aquesta implicació amb la creació d'una xarxa de joves corresponsals sensibles a la realitat del seu entorn i interessats en la participació dels processos d'organització, difusió, presa de decisions i informació juvenil del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Calvià. Els voluntaris poden ser representatius a les aules dels centres educatius, de zones o nuclis de formació, per punts d'interès, pràctiques esportives o artístiques, pertinença a clubs, associacions o grups no formals i/o simplement per voluntat solidària.

Medi Natural i Urbà

Des del nostre departament es coordinen nombroses actuacions ambientals, com ara reforestacions i programes de sensibilització ambiental (per a alumnes dels col·legis públics del municipi, turistes, etc.), programes de neteja de fons marins i platges, promoció d'una mobilitat sostenible, i, entre d'altres, accions relacionades amb la reducció d'emissions de CO2. Informació Web

Servei de Voluntariat Europeu

Calvià in Europe és un servei de mobilitat europea que gestionam directament des de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques.

El Servei Voluntari Europeu és el programa que permet a joves com tu fer part d'un projecte de voluntariat en un altre país europeu o associat, amb una durada d'entre 2 i 12 mesos. El voluntariat pot ser sobre temes d'infància, joventut, tecnologies, comunicació, medi ambient, art, esports, etc. Informació Web

Protecció Civil

L'article 1 de la Llei 17/2015, del sistema nacional de protecció civil, estableix que "la protecció civil, com a instrument de la política de seguretat pública, és el servei públic que protegeix les persones i béns i garanteix una resposta adequada davant els diferents tipus d'emergències i catàstrofes originades per causes naturals o derivades de l'acció humana, sigui aquesta accidental o intencionada".

La protecció civil és un servei públic essencial per a la ciutadania, que contribueix a la seva seguretat, i a la protecció de les persones i béns, i que ofereix resposta a emergències.Informació Web

Biblioteques

L'IMEB, com a organisme autònom local al qual correspon la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià, compta amb un servei de voluntariat en biblioteques.

Aquest voluntariat es gestiona des de cadascuna de les biblioteques del terme municipal de Calvià.

  Info horaris biblioteques (+)

Institut municipal  d'Esports

L'ICE (Institut Calvianer d'Esports) és un servei integrat dins l'estructura de l'Ajuntament de Calvià creat per al foment i la promoció de les activitats físiques i esportives en el municipi de Calvià. L'ICE cerca persones com tu, amb energia i ganes de viure amb intensitat inoblidable fent part de l'organització dels nostres esdeveniments. Per formar part d'aquest equip rebràs formació específica i un certificat de voluntariat. Información web